Đại Antilles là quần đảo vùng biển Caribe thuộc nhóm Antilles. Nhóm này cùng với Tiểu Antilles và quần đảo Bahamas được gọi chung là "quần đảo Tây Ấn".

Đại Antilles gồm có bốn đảo chính: Cuba, Jamaica, Hispaniola (hai nước Haiti phía tây và Cộng hòa Dominica phía đông chung nhau) và Puerto Rico. Những hải đảo nhỏ gần bốn đảo chính này cũng được xem là thuộc nhóm Đại Antilles như đảo Cayman.

Địa chất cấu tạo Đại Antilles là địa tầng đá lục địa, khác hẳn nhóm Tiểu Antilles về phía đông.

Vì vị trí chiến lược quan trọng chắn ngang cửa ngõ vào châu Mỹ, nhóm Antilles nói chung từng là chiến trường cho các cường quốc Âu châu như Tây Ban Nha, Pháp, và Anh muốn khống chế hải lộ và kiểm soát thuyền bè qua lại. Thương thuyền vượt đại dương giữa Âu châu và Mỹ châu trước thời cận đại thường ghé đây. Giá trị giao thương này đã giảm nhiều kể từ khi ngành phi vận phát triển và việc giao thông không còn lệ thuộc vào đường biển như trước.

Khi còn là thuộc địa những đảo này còn là nguồn tài nguyên cung ứng cho mẫu quốc.

Quốc gia sửa

 
Nhóm đảo Đại Antilles
Quốc giacờ Diện tích
(km²)
Dân số
(Ước đoán 07.2005)
Mật độ dân số
(/km²)
Thủ đô
  Cuba 110.860 11.346.670 102,4 La Habana
  Cộng hòa Dominica 48.730 8.950.034 183,7 Santo Domingo
  Haiti 27.750 8.121.622 292,7 Port-au-Prince
  Jamaica 10.991 2.731.832 248,6 Kingston
  Puerto Rico (Hoa Kỳ) 9.104 3.916.632 430,2 San Juan
Tổng cộng 207.435 35.066.790 169,05

Tham khảo sửa

  Tư liệu liên quan tới Greater Antilles tại Wikimedia Commons