Đại học California tại Los Angeles

Trường đại học công lập tại Los Angeles

Viện Đại học California, Los Angeles hay Đại học California, Los Angeles (tiếng Anh: University of California, Los Angeles hay UCLA) là một viện đại học công lập nằm trong khu vực dân cư của Westwood trong nội vi thành phố Los Angeles. Thiết lập như là một viện đại học vào năm 1919, đây là viện đại học cổ xưa thứ nhì trong hệ thống Viện Đại học California (University of California) và là viện đại học có nhiều sinh viên ghi danh nhất ở nước Mỹ.

Viện Đại học California, Los Angeles
Ucla designlogo.gif
UCLA Seal (Thương hiệu của Ban giám hiệu Đại học California)
Westwood, Los Angeles, California
Hoa Kỳ
Thông tin

Chương trình học của UCLA được xếp thứ hạng rất cao; đa số các chương trình Ph.D. nằm trong 20 trường có chất lượng cao nhất của Mỹ theo thống kê của National Research Council. Vào năm 2019, U.S. News & World Report xếp chương trình đại học #1 trong hệ thống các trường đại học công lập trên toàn nước Mỹ, do vậy thường được xem là "Public Ivy." Viện đại học này cũng đứng đầu trong các viện đại học nghiên cứu công lập tính theo số lượng tiền nghiên cứu bởi National Science Foundation, và xếp thứ nhất trong tất cả các viện đại học Mỹ cả công và tư[3].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Annual Endowment Report 2005. University of California Office of the President. Truy cập ngày 17 tháng 6 năm 2006.
  2. ^ Campus Profile. UCLA Admissions. Truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2006.
  3. ^ NSF ranks UCLA as a top research university. Bizjournals: Los Angeles Business. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2006.