Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

  • 3 tháng 6: Tại Bắc Kinh, bùng phát biểu tình chống chính phủ quân phiệt
  • 10 tháng 6: Tại Thiên Tân, xảy ra bãi công, bãi khóa lớn.
  • 18 tháng 6 : Nguyễn Ái Quốc đã gửi tới hội nghị versailles bản yêu sách của nhân dân An Nam

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Giải NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi