Thời kỳ Taishō (大正時代 (Đại chính thời đại) Taishō jidai?) là một thời kỳ trong lịch sử Nhật Bản từ ngày 30 tháng 7 năm 1912 đến 25 tháng 12 năm 1926, dưới sự trị vì của Nhật hoàng Taishō.[1] Vị thế của hoàng đế mới còn yếu, đều đó thúc đẩy cho việc chuyển giao quyền lực từ nhóm chính khách thiểu số sang quốc hội Nhật Bản và các đảng dân chủ. Do đó, thời kỳ này còn được xem là khoảng thời gian của phong trào tự do như "Taishō democracy" ở Nhật Bản; nó thường được phân biệt với thời kỳ Minh Trị đầy hỗn loạn trước và thời kỳ đầu của chủ nghĩa quân sự của thời kỳ Shōwa.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Taishō" in Japan Encyclopedia, p. 929, tr. 929, tại Google Books; n.b., Louis-Frédéric is pseudonym of Louis-Frédéric Nussbaum, see Deutsche Nationalbibliothek Authority File.