Phong trào 1 tháng 3 hay Phong trào Sam-il là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trong lịch sử Triều Tiên sau khi bán đảo này bị Đế quốc Nhật Bản đô hộ. Nguyên nhân dẫn đến phong trào là do sự chiếm đóng thực dân của Nhật đã dấy lên lòng căm phẫn của nhân dân Triều Tiên và từ đó nhanh chóng phát triển thành một cuộc cách mạng lớn, sau phong trào này, tại Thượng Hải, Trung Hoa Dân Quốc; đã có những nhà cách mạng yêu nước lần đầu tiên hợp sức lại với nhau, họ thành lập nên Đại Hàn Quốc Dân Đảng (tiền thân của Triều Tiên Quang Phục hội) sau thành công của Cách mạng Tân Hợi (1911). Nhiều tổ chức yêu nước kháng Nhật khác cũng dần được thành lập về sau này như Cao Ly Cộng sản đảng, Đảng Cộng sản Triều Tiên,...[1]

Phong trào 1 tháng 3

Tham khảo

sửa
  1. ^ “March First Movement | Korean history”. Encyclopedia Britannica (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 12 năm 2020.