Phong trào 1 tháng 3

Phong trào 1 tháng 3 (hay còn gọi là Phong trào Samil) là một cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trong Lịch sử Triều Tiên sau khi Bán đảo Triều Tiên hoàn toàn bị Đế quốc Nhật Bản đô hộ. Nguyên nhân dẫn đến phong trào này là do sự chiếm đóng thực dân của Nhật đã dấy lên niềm căm phẫn của Nhân dân Triều Tiên trên đất nước của mình và từ đó nhanh chóng phát triển thành một cuộc cách mạng lớn đầu tiên trên quốc gia này, sau cuộc phong trào này, tại Thượng Hải, Trung Quốc đã có những nhà cách mạng yêu nước hợp sức với nhau, thành lập Đại Hàn Quốc dân Đảng và sau này là Triều Tiên Quang Phục hội sau thành công của Cách mạng Tân Hợi (1911) của Trung Quốc, rồi dần dần một số tổ chức yêu nước khác cũng thành lập như Cao Ly Cộng sản đảng, Đảng Cộng sản Triều Tiên,...

Tham khảoSửa đổi