Lịch Nhật Bản bao gồm nhiều hệ thống chính thức và không chính thức. Hiện tại, Nhật Bản sử dụng Lịch Gregorius cùng với các ký hiệu ghi rõ năm trị vì của Thiên hoàng đương nhiệm.[1] Hình thức viết bắt đầu bằng năm, sau đó là tháng và cuối cùng là ngày, trùng với tiêu chuẩn ISO 8601.

Lịch năm 1729, sử dụng phương pháp Lịch Jōkyō, được xuất bản bởi Đại đền Ise
Lịch Nhật Bản (khắc gỗ, 1867)

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Phân loại
Dùng rộng rãi
Dùng hạn hẹp
Các kiểu lịch
Các biến thể của Cơ đốc giáo
Lịch sử
Theo chuyên ngành
Đề xuất
Hư cấu
Trưng bày

ứng dụng
Đặt tên năm
và đánh số
Thuật ngữ
Hệ thống
  List of calendars
  Thể loại