Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

  • 16 tháng 6 - Khai mạc đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ nhất

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

không rõ ngàySửa đổi

Giải NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi