Ngày 24 tháng 4 là ngày thứ 114 trong mỗi năm dương lịch thường (ngày thứ 115 trong mỗi năm nhuận). Còn 251 ngày nữa trong năm.

<< Tháng 4 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sự kiện Sửa đổi

Thế kỷ XIX trở về trước Sửa đổi

Thế kỷ XX Sửa đổi

Thế kỷ XXI Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Thế kỷ XIX trở về trước Sửa đổi

Thế kỷ XX Sửa đổi

Thế kỷ XXI Sửa đổi

Ngày lễ và kỷ niệm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi