Ngày 14 tháng 4 là ngày thứ 104 trong lịch Gregory. Còn 261 ngày trong năm (262 ngày trong năm nhuận).

<< Tháng 4 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Sự kiện

sửa

Việt Nam

sửa

Các quốc gia khác

sửa

Mất

sửa

Việt Nam

sửa

Các quốc gia khác

sửa

Ngày lễ và kỷ niệm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa