Ngày 15 tháng 4 là ngày thứ 105 trong mỗi năm thường (ngày thứ 106 trong mỗi năm nhuận ). Còn 260 ngày nữa trong năm.

<< Tháng 4 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sự kiện Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Những ngày lễ và ngày kỷ niệm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Luis Fonsi”, Wikipedia tiếng Việt, 13 tháng 12 năm 2021, truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2022