Năm 1765 (số La Mã: MDCCLXV) là một năm thường bắt đầu vào thứ Ba trong lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào thứ Bảy của lịch Julius chậm hơn 11 ngày).

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

9 tháng 5 Lệnh quý phi được sắc phong làm Lệnh Hoàng quý phi quản lý lục cung

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi