Ngày 26 tháng 7 là ngày thứ 207 (208 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 158 ngày trong năm.

<< Tháng 7 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ và kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ bức ảnh "Cờ tung bay trên thành Quảng Trị" đc ra đời, đc làm như 1 biện pháp tuyên truyền và tân bốc sức mạnh của quân lực VNCH cho dù thiệt hại nhân mạnh là rất cao.