Tháng bảy

tháng thứ bảy Tây lịch
(Đổi hướng từ Tháng 7)

Tháng bảy hay tháng bẩy[1] là tháng thứ bảy theo lịch Gregorius, có 31 ngày.

<< Tháng 7 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Những sự kiện trong tháng 7 sửa

Ngày lễ và kỷ niệm sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Từ điển Tiếng Việt (Từ điển Hoàng Phê), Viện ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, 2003.