Tháng ba

tháng thứ ba Tây lịch

Tháng batháng thứ ba theo Lịch Gregorius, với 31 ngày.

<< Tháng 3 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Những sự kiện trong tháng 3 sửa

  • 11 tháng 3 – Ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu

Sự kiện vào tháng 3 sửa

Tam khoa sửa

  • Tháng 3 bắt đầu vào cùng ngày trong tuần lễ với tháng 11 vào bất kỳ năm nào và với tháng 2 vào những năm thường.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Ngày 27/3 là ngày gì? Lịch sử và ý nghĩa của ngày 27/3”. VOH - Đài Tiếng nói Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.