Tháng ba

tháng thứ ba Tây lịch

Tháng batháng thứ ba theo Lịch Gregorius, với 31 ngày.

<< Tháng 3 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Những sự kiện trong tháng 3 Sửa đổi

  • 11 tháng 3 – Ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu

Sự kiện vào tháng 3 Sửa đổi

Tam khoa Sửa đổi

  • Tháng 3 bắt đầu vào cùng ngày trong tuần lễ với tháng 11 vào bất kỳ năm nào và với tháng 2 vào những năm thường.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi