Ngày 29 tháng 3 là ngày thứ 88 trong mỗi năm thường (ngày thứ 89 trong mỗi năm nhuận). Còn 277 ngày nữa trong năm.

<< Tháng 3 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Sự kiện

sửa

Trong Nước

sửa

Quốc Tế

sửa

Việt Nam

sửa

Các quốc gia khác

sửa

Mất

sửa

Việt Nam

sửa

Các quốc gia khác

sửa

Ngày lễ và kỷ niệm

sửa

Việt Nam

sửa
  • Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975)

Các quốc gia khác

sửa
  • Ngày Liệt sĩ tại Madagascar (1947)
  • Tiết Thanh niên (Youth Day) tại Đài Loan.

Tham khảo

sửa