Tổng thống Việt Nam Cộng hòa

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa là danh xưng chức vụ của người đứng đầu và giữ vai trò Nguyên thủ Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn 1955-1963 và 1967-1975.

Tổng thống Việt Nam Cộng hòa
Presidential standard of South Vietnam (1955–1963).png
Hiệu kỳ Tổng thống Ngô Đình Diệm (1955 - 1963).
Bổ nhiệm bởiQuốc hội Việt Nam Cộng hòa
Nhiệm kỳ5 năm (Đệ nhất Cộng hoà)
4 năm (Đệ nhị Cộng hoà)
Người đầu tiên giữ chứcNgô Đình Diệm
Thành lậpHiến pháp Việt Nam Cộng hòa
Dinh thựDinh Độc Lập, Sài Gòn, Việt Nam Cộng hòa

Chức vị Tổng thống Việt Nam Cộng hòa là chức vị chính thức được thành lập bởi Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa, do dân chúng bầu trong qua cuộc bầu cử trực tiếp. Mặc dù mang tính dân cử rất cao, nhưng trên thực tế, do điều kiện chiến tranh, hầu hết thời gian tồn tại của mình, hầu hết các vị Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đều ít nhiều bị chỉ trích về sự độc tài.

Trong suốt thời gian 20 năm tồn tại, chế độ Việt Nam Cộng hòa có 2 lần thay đổi lớn dẫn đến sự thay đổi về quy định về chức vị Tổng thống. Theo Hiến pháp Đệ nhất cộng hòa, Tổng thống kiêm quyền đứng đầu chính phủ (Thủ tướng). Theo Hiến pháp Đệ nhị cộng hòa, tuy có sự phân quyền với chính phủ, đứng đầu bởi Thủ tướng, nhưng Tổng thống vẫn có quyền chỉ định và bãi miễn thủ tướng.

Danh sáchSửa đổi

Trong lịch sử tồn tại của chính thể Việt Nam Cộng hòa, chỉ có 4 nhân vật chính thức giữ chức vị:

Thứ tự Tên Đặc trưng Huy hiệu Thời gian tại nhiệm Tổ chức chính trị Nhậm chức
1 Ngô Đình Diệm

 

Khóm trúc
 
26 tháng 10 năm 1955 - 2 tháng 11 năm 1963

(qua đời khi đang tại chức)
&0000000000000008.0000008 năm, &0000000000000007.0000007 ngày

Đảng Cần lao Nhân vị Trưng cầu dân ý 1955
2 Nguyễn Văn Thiệu

 

Song long
 
1 tháng 9 năm 1967 - 21 tháng 4 năm 1975
&0000000000000007.0000007 năm, &0000000000000232.000000232 ngày
Đảng Dân chủ Tuyển cử 1967
3 Trần Văn Hương

 

Cây tùng 21 tháng 4 năm 1975-28 tháng 4 năm 1975, 7 ngày Đảng Phục hưng Kế vị theo Hiến pháp sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức
4 Dương Văn Minh

 

Bông lan
28 tháng 4 năm 1975-30 tháng 4 năm 1975, 3 ngày Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam Tổng thống cuối cùng, do Quốc hội trao quyền.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi