Năm 1862 là một năm bắt đầu vào ngày thứ tư trong lịch Gregory hay một năm bắt đầu bằng ngày thứ hai, chậm hơn 12 ngày trong lịch Julius).

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi