Mở trình đơn chính

Các năm Tân DậuSửa đổi

Năm dương lịch thứ nhất (sau Công nguyên) là năm Tân Dậu.

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Tân Dậu (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Tân DậuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi