Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Các năm Tân DậuSửa đổi

Năm dương lịch thứ nhất (sau Công nguyên) là năm Tân Dậu.

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Tân Dậu (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Tân DậuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi