Đinh Mùi (chữ Hán: 丁未) là kết hợp thứ 44 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông. Nó được kết hợp từ thiên can Đinh (Hỏa âm) và địa chi Mùi (cừu/). Trong chu kỳ của lịch Trung Quốc, nó xuất hiện trước Mậu Thân và sau Bính Ngọ.

Can Chi
 1. Giáp Tý
 2. Ất Sửu
 3. Bính Dần
 4. Đinh Mão
 5. Mậu Thìn
 6. Kỷ Tỵ
 7. Canh Ngọ
 8. Tân Mùi
 9. Nhâm Thân
 10. Quý Dậu
 11. Giáp Tuất
 12. Ất Hợi
 13. Bính Tý
 14. Đinh Sửu
 15. Mậu Dần
 16. Kỷ Mão
 17. Canh Thìn
 18. Tân Tỵ
 19. Nhâm Ngọ
 20. Quý Mùi
 1. Giáp Thân
 2. Ất Dậu
 3. Bính Tuất
 4. Đinh Hợi
 5. Mậu Tý
 6. Kỷ Sửu
 7. Canh Dần
 8. Tân Mão
 9. Nhâm Thìn
 10. Quý Tỵ
 11. Giáp Ngọ
 12. Ất Mùi
 13. Bính Thân
 14. Đinh Dậu
 15. Mậu Tuất
 16. Kỷ Hợi
 17. Canh Tý
 18. Tân Sửu
 19. Nhâm Dần
 20. Quý Mão
 1. Giáp Thìn
 2. Ất Tỵ
 3. Bính Ngọ
 4. Đinh Mùi
 5. Mậu Thân
 6. Kỷ Dậu
 7. Canh Tuất
 8. Tân Hợi
 9. Nhâm Tý
 10. Quý Sửu
 11. Giáp Dần
 12. Ất Mão
 13. Bính Thìn
 14. Đinh Tỵ
 15. Mậu Ngọ
 16. Kỷ Mùi
 17. Canh Thân
 18. Tân Dậu
 19. Nhâm Tuất
 20. Quý Hợi

Các năm Đinh Mùi Sửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Đinh Mùi (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Đinh Mùi Sửa đổi

Năm 1427, trong trận Chi Lăng - Xương Giang, nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi chỉ huy đã đánh bại 15 vạn quân Minh do Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy. Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang là thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên chiến trường để kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, giành lại trọn vẹn non sông đất nước, giữ vững độc lập chủ quyền, bảo tồn nền văn hóa riêng, làm thất bại hoàn toàn mưu đồ đồng hóa, hủy diệt của kẻ thù. Nước Đại Việt được khôi phục, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu Thuận Thiên, mở ra cơ nghiệp nhà Hậu Lê trong 360 năm sau đó.

Tham khảo Sửa đổi