Mở trình đơn chính

Các năm Đinh MùiSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Đinh Mùi (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Đinh MùiSửa đổi

Năm 1427 (năm Đinh Mùi thứ 23), chiến thắng Chi Lăng, Lê Lợi đại phá quân Minh.

Tham khảoSửa đổi