Mở trình đơn chính

Các năm Ất SửuSửa đổi

Giữa năm 17242224, những năm sau đây là năm Ất Sửu (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Ất SửuSửa đổi

-1925:Lễ xây dựng Cầu Nhị Thiên Đường

Tham khảoSửa đổi