Bản mẫu:C19YearInTopicX

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Năm 1805 (MDCCCV) là một năm thường bắt đầu vào thứ Ba theo lịch Gregory (hay một năm thường bắt đầu vào Chủ Nhật, chậm hơn 12 ngày theo lịch Julius).

Theo âm dương lịch Việt Nam, năm 1805 có đa số các ngày trùng với năm âm lịch Ất Hợi.

Sự kiện năm1805Sửa đổi

Tháng 1 - tháng 3Sửa đổi

Sinh năm 1805Sửa đổi

Mất năm 1805Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi