Bản mẫu:C19YearInTopicX Năm 1802 (MDCCCII) là một năm thường bắt đầu vào thứ Sáu theo lịch Gregory hay một năm thường bắt đầu vào thứ Tư theo lịch Julius.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiện trong năm 1802Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Sinh 1802Sửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi