Ngày 28 tháng 3 là ngày thứ 87 trong mỗi năm thường (ngày thứ 88 trong mỗi năm nhuận). Còn 278 ngày nữa trong năm.

<< Tháng 3 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sự kiện Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Ngày lễ và ngày kỷ niệm Sửa đổi

  • Ngày nhà giáo của Slovakia, (nhằm ngày sinh của nhà giáo Jan Amos Komenský)

Tham khảo Sửa đổi