Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

SinhSửa đổi

  • Khun Sa
  • Fujiko F. Fujio tác giả bộ truyện doraemon

MấtSửa đổi

Giải NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi