Thiên niên kỷ 2


Thiên niên kỷ 2 là khoảng thời gian tính từ năm 1001 đến hết năm 2000, nghĩa là bằng 1000 năm, trong lịch Gregory.

Theo thế kỷ: 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Theo thiên niên kỷ: 1 2 3

Triều đại thành lậpSửa đổi

Ấn ĐộSửa đổi

 • Vương triều Hồi giáo Delhi (thế kỷ XII - XVI)
 • Vương triều Mogul (thế kỷ XVI - XIX)

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

 • Nhà Tống (đến thế kỷ XIII)
 • Nhà Nguyên (thế kỷ XIII - nửa sau thế kỷ XIV)
 • Nhà Minh (nửa sau thế kỷ XIV - nửa đầu thế kỷ XVII)
 • Nhà Thanh (nửa đầu thế kỷ XVII - khoảng đầu những năm 10 của thế kỷ XX)

LàoSửa đổi

 • Lan Xang (thế kỷ XIV - XVIII)
 • Lào (từ thế kỷ XVIII)

CampuchiaSửa đổi

 • Angkor (đến nửa đầu thế kỷ XIX)
 • Cambodia (từ cuối thế kỷ XIX)

Thái LanSửa đổi

 • Sukhothai (từ thế kỷ XIV - cuối thế kỷ XVIII)
 • Xiêm (cuối thế kỷ XVIII - chưa rõ)
 • Thái Lan (Năm 1238- hiện tại)

IndonesiaSửa đổi

 • Vương triều Mô-giô-pa-hít (giữa những năm 10 của thế kỷ XIII - cuối những năm 20 của thế kỷ XVI)
 • Indonesia (chưa rõ - chưa rõ)

MyanmarSửa đổi

 • Pa-gan

Chăm PaSửa đổi

 • Chăm Pa (thế kỷ II - giữa thế kỷ XI)
 • Chiêm Thành (giữa thế kỷ XI - ?)

Tham khảoSửa đổi