Thiên niên kỷ 2


Thiên niên kỷ 2 là khoảng thời gian tính từ năm 1001 đến hết năm 2000, nghĩa là bằng 1000 năm, trong lịch Gregory.

Theo thế kỷ: 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Theo thiên niên kỷ: 1 2 3

Triều đại thành lậpSửa đổi

Ấn ĐộSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

 • Nhà Tống (đến thế kỷ XIII)
 • Nhà Nguyên (thế kỷ XIII - nửa sau thế kỷ XIV)
 • Nhà Minh (nửa sau thế kỷ XIV - nửa đầu thế kỷ XVII)
 • Nhà Thanh (nửa đầu thế kỷ XVII - khoảng đầu những năm 10 của thế kỷ XX)

LàoSửa đổi

 • Lan Xang (thế kỷ XIV - XVIII)
 • Lào (từ thế kỷ XVIII)

CampuchiaSửa đổi

 • Angkor (đến nửa đầu thế kỷ XIX)
 • Cambodia (từ cuối thế kỷ XIX)

Thái LanSửa đổi

 • Sukhothai (từ thế kỷ XIV - cuối thế kỷ XVIII)
 • Xiêm (cuối thế kỷ XVIII - chưa rõ)
 • Thái Lan (Năm 1238- hiện tại)

IndonesiaSửa đổi

MyanmarSửa đổi

Chăm PaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi