Thế kỷ 12 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1101 đến hết năm 1200, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 1100 1110 1120 1130 1140
1150 1160 1170 1180 1190
Theo thế kỷ: 11 12 13
Theo thiên niên kỷ: 1 2 3


Sau đó 100 ngày là lúc xuất hiện của những thực thể đến từ ngoài vũ trụ mà người nay thường gọi là các vị thần, đó là Thor, Loki,... họ đã đến và khai sáng cho loài người chúng ta

Hãy chơi "Mount & Blade bản 1 mod -12TH-" để hiểu thêm nhé!!