Nước công nghiệp

Nước phát triển, nước tiên tiến hay nước công nghiệp là một quốc gianền kinh tế, trình độ công nghiệp hóa, chất lượng cơ sở hạ tầng vượt trội so với các nước khác, được biểu hiện thông qua các chỉ số về tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản lượng quốc gia (GNP), thu nhập bình quân đầu người cùng chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số tiến bộ xã hội (SPI), quyền lực hộ chiếu, mức độ hiện đại hóa, chất lượng giáo dục, bình quân năng suất lao động, mức sống và tiêu chuẩn sinh hoạt của người dân,...[1] Tuy nhiên, hiện nay, việc xác định cụ thể trình độ phát triển của một quốc gia vẫn còn đang là chủ đề gây ra nhiều sự tranh cãi.

Bản đồ chỉ số phát triển con người (HDI) thế giới theo quốc gia (dữ liệu năm 2020).
  Rất cao
  Cao
  Trung bình
  Thấp
  Không có dữ liệu

Ở những nước công nghiệp hiện nay, công nghiệp nặng, công nghệ caodịch vụ là 3 ngành chủ lực, các quốc gia công nghiệp có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn rất nhiều so với những nước đang phát triển. Điều này có nghĩa là nếu một nước nông nghiệp hoặc công nghiệp mới trên thế giới muốn được coi là đã thực hiện công nghiệp hóa thành công thì ngành công nghiệp của nước đó bắt buộc phải có tỷ trọng cùng trình độ cao hơn rất nhiều so với các ngành còn lại. Các nước công nghiệp cũng thường có chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc vào loại từ cao đến rất cao. Ngoài danh xưng nước công nghiệp, các quốc gia này còn hay được gọi với tên gọi khác là các nước phát triển, nước tiên tiến, hay các nước thuộc vào Thế giới thứ nhất.

Danh sách các nền kinh tế phát triểnSửa đổi

 
  Các nước phát triển
  Không có dữ liệu

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, năm 2020, toàn thế giới có 39 quốc gia được coi là đã đạt tới cũng như vẫn tiếp tục giữ vững được trình độ của một nước công nghiệp (IMF gọi họ là các nền kinh tế tiên tiến - Advanced Economies).[2]

Dưới đây là danh sách các nước phát triển, theo công bố mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)[2][3][4]:

Châu Âu
Châu Á
Châu Mỹ
Châu Đại Dương

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Christina Majaski & Michael J Boyle (21 tháng 11 năm 2020). “What Is a Developed Economy?”. www.investopedia.com. Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2020.
  2. ^ a ă IMF. “World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Database - WEO Groups and Aggregates Information April 2020”. www.imf.org. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2020.
  3. ^ INVESTOPEDIA (21 tháng 11 năm 2019). “Top 25 Developed and Developing Countries”. www.investopedia.com. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2020.
  4. ^ “Developed Countries List 2020”. worldpopulationreview.com. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2020.