Mở trình đơn chính

Các năm Quý DậuSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Quý Dậu (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Quý DậuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Những người sinh năm này thường có phúc lộc lớn. Trong 12 trực, Quý Dậu thuộc trực Thành.