Mở trình đơn chính

Các năm Bính NgọSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Bính Ngọ (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Bính NgọSửa đổi

  • Năm 1426, Lê Lợi đóng quân ở Quỷ Môn Quan
  • 6 tháng sau, quân Minh tới.

Tham khảoSửa đổi