Trận Tốt Động – Chúc Động

Trận Tốt Động – Chúc Động là trận đánh diễn ra trong các ngày 5 đến ngày 7 tháng 10 năm Bính Ngọ (1426), giữa nghĩa quân Lam Sơn với quân Đại Minh đóng ở Đông Quan (thủ đô Hà Nội ngày nay)[4][5]. Đây là một chiến thắng quân sự lớn của nghĩa quân Lam Sơn và được nhắc đến trong Bình Ngô đại cáo:

Thiết Đột Quân đã có chiến công vĩ đại trong trận Tốt Động-Chúc Động
Trận Tốt Động-Chúc Động (1426)
Một phần của Khởi nghĩa Lam Sơn
Thời gian5-7 tháng 10 năm Bính Ngọ (1426)
Địa điểm
Đồng Chê, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Kết quả Chiến thắng quyết định của nghĩa quân Lam Sơn
Tham chiến
Nghĩa quân Lam Sơn Đế quốc Đại Minh
Chỉ huy và lãnh đạo
Lý Triện
Đinh Lễ
Đỗ Bí
Nguyễn Xí
Trương Chiến
Vương Thông
Phương Chính
Mã Kỳ
Sơn Thọ
Lý An
Trần Hiệp  
Mã Anh
Lực lượng
5.000[1]
3 voi chiến
150 súng

Theo Đại Việt sử ký toàn thư: 100.000 quân, 5000 ngựa.

Theo Minh thực lục: 54.000.
Thương vong và tổn thất
vài trăm

Theo Đại Việt Sử ký toàn thư: 50.000 bị giết,10.000 lính bị bắt sống[2]

Theo Minh sử: 20.000–30.000 bị giết[3]
Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm;
Tốt Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.

Địa điểmSửa đổi

Địa điểm diễn ra trận đánh là tại hai nơi, cách nhau khoảng 6–7 km, đều thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngày nay, là:

 • Tốt Động[6] còn gọi là Tụy Động (nay là xã Tốt Động), tại đây nghĩa quân Lam Sơn phục binh chặn đánh cánh tiên phong của quân Minh ở Đông Quan (Thăng Long thời thuộc Minh).
 • Chúc Động[7] còn gọi là Ninh Kiều (nay là thị trấn Chúc Sơn), là nơi quân Lam Sơn mai phục chặn đánh hậu quân của quân Minh từ Đông Quan kéo ra.

Lực lượngSửa đổi

Quân MinhSửa đổi

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, Lam Sơn thực lục, Vương Thông mang 50.000 quân, 5000 ngựa từ Trung Quốc sang, hợp với quân ở Đông Quan, có tất cả hơn 100.000 quân.[8][9]

Theo Minh thực lục, nhà Minh huy động tổng cộng 24.000 quân sang tăng viện, cộng với 30.000 có sẵn ở Đông Quan[1][10][11], tổng cộng 54.000 quân.

Nghĩa quân Lam SơnSửa đổi

Theo Đại Việt sử ký toàn thưKhâm định Việt sử thông giám cương mục, cánh quân của Lý Triện, Đỗ Bí khi mới tiến ra Bắc có 3.000 quân, sau đấy chia bớt 1.000 cho Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đi chặn đánh cánh quân Vân Nam của nhà Minh. Thời gian từ ngày 12 tháng 8 âm lịch đến trước trận đánh vào ngày 6 tháng 10 âm lịch đủ để Lý Triện tuyển mộ thêm dân quân. Trong ngày 7 tháng 10, Đinh Lễ đem thêm 3.000 quân đến tăng viện.

Do đó, tổng số quân Lam Sơn tại Tốt Động - Chúc Động có thể đạt tới là 5.000 quân cộng với 3.000-5.000 dân phu mộ tại chỗ (con số dân phu này chỉ là phỏng đoán), khoảng 8.000-10.000 người tất cả.

Bối cảnhSửa đổi

 
Nghĩa quân Lam Sơn tiến quân ra Bắc.

Sau 8 năm khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn ngày càng trở nên vững mạnh, chiếm lại được vùng đất rộng lớn từ Thanh Hóa trở vào đến Tân Bình, Thuận Hóa (Thừa Thiên-Huế ngày nay), nghĩa quân Lam Sơn đang bao vây thành Nghệ An. Lê Lợi nhận định rằng tinh binh của quân Minh tập trung ở Nghệ An, các thành ở Đông Đô tất suy yếu. Tháng tám năm Bính Ngọ (1426), Lê Lợi chia quân cho các tướng làm 3 cánh Bắc tiến: Khu mật đại sứ Phạm Văn Xảo, Thái úy Lý Triện, Thái giám Lê Khả, Á hầu Lê Như Huân, Lê Bí đem hơn 3.000 quân, 1 thớt voi chiến đi tuần các xứ Thiên Quan[12], Quảng Oai, Quốc Oai, Gia Hưng[13], Quy Hóa[14], Đà Giang, Tam Đới[15], Tuyên Quang để cắt đứt đường viện binh của quân Minh từ Vân Nam sang; Thái úy Lê Bị, Thái giám Lê Khuyển đem 2.000 quân và 1 thớt voi chiến đánh ra các xứ Khoái Châu[16], Bắc Giang, Lạng Giang để chặn viện binh từ Lưỡng Quảng tới; Tư không Lê LễNguyễn Xí thì đem tinh binh tiến sau để phô trương thanh thế.[17]

Ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ (1426), cánh quân Lý Triện tiến đến sát thành Đông Quan, quân Minh nghĩ quân từ xa tới, liền dốc quân ra đánh, trận chiến diễn ra ở xứ Ninh Kiều[18] thuộc Ứng Thiên. Nghĩa quân phá tan quân Minh, chém hơn 2.000 người, rồi dời quân đóng ở phía tây sông Ninh Giang[4][19].

Ngày 17 tháng 9, Lý An, Phương Chính để Thái Phúc giữ thành Nghệ An, đem quân vượt biển về cứu Đông Quan. Lê Lợi đem tinh binh đuổi theo, đóng quân ở Lỗi Giang.[4]

Ngày 20, cánh quân do Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả chỉ huy đánh bại Đô ty Vương An Lão khi viên Đô ty này đem hơn 1 vạn viện binh từ Vân Nam sang, chém 1.000 người, chết đuối rất nhiều, số còn lại chạy vào thành Tam Giang.

Cùng ngày đó Lý Triện đánh nhau với quân Minh ở cầu Nhân Mục[20], chém hơn 1.000 người, bắt được Đô ty Vi Lượng.[4]

Nghĩa quân Lam Sơn tuy luôn đánh thắng, nhưng vẫn dựa vào đất Nghệ An, Thanh Hóa. Cánh quân của Lý Triện và Trịnh Khả chỉ huy vì quân đơn độc, cứ đi đi lại lại ở vùng Thiên Quan, Quảng Oai, Tam Giang rồi áp sát vào Đông Quan. Người trong nước còn sợ oai quân Minh, chưa quy phục hết thảy.[21]

Viện binh nhà MinhSửa đổi

Đầu tháng 10 năm Bính Ngọ (1426), nhà Minh đã phải cử Tổng binh Thành Sơn hầu Vương Thông, Thượng thư bộ Binh Trần Hiệp, Tham tướng Mã Anh đem quân sang cứu viện. Quân số nhà Minh theo sử Việt là 5 vạn, sau đấy hợp với 5 vạn có sẵn ở Đông Quan thành hơn 10 vạn. Theo Minh thực lục, quân Minh có tổng cộng 5 vạn 4 nghìn quân. Trong số này, một phần thuộc cánh quân Vân Nam đã bị Trịnh Khả đánh bại, chạy vào thành Tam Giang.

Ngày 6 tháng 10, Vương Thông tập hợp quân, chia làm ba đường tiến đánh nghĩa quân Lam Sơn.

Trận mở mànSửa đổi

Ngày 6 tháng 10 năm Bính Ngọ (1426)[22] cánh quân của Vương Thông kéo đến đóng tại bến đò trên sông Đáy ở làng Cổ Sở (nay là xã Yên Sở, huyện Hoài Đức),[23] làm cầu phao qua sông. Cánh quân của Phương Chính kéo đến Sa Đôi (nay thuộc quận Nam Từ Liêm) trên sông Nhuệ[24] đóng đồn. Sơn Thọ kéo theo đường qua làng Nhân Mục (cống Mọc trên sông Tô Lịch) đến đóng đồn tại cầu Thanh Oai bắc qua sông cổ Đỗ Động.[25]. Quân Minh dàn doanh trại liền nhau đến vài mươi dặm, cờ xí rợp đồng, giáo mác rực trời, tự cho là đánh một trận là bắt hết được nghĩa quân Lam Sơn.[4]

Lý Triện, Lê Bí mai phục binh tượng ở đồng Cổ Lãm[26], cho du binh nhử đánh vào doanh quân Sơn Thọ, Mã Kỳ rồi giả vờ thua chạy. Quân Minh đuổi theo, khi qua bờ cầu Tam La[27], chỗ ấy ruộng nước, bùn lầy, quân mai phục của nghĩa quân nổi dậy đánh tạt ngang vào. Quân Minh bị sa lầy. Nghĩa quân chém hơn một nghìn người, đuổi tận đến cầu Nhân Mục. Xác quân Minh phơi ngổn ngang đến vài mươi dặm, bị bắt sống hơn 500 người.[4]

Lý Triện, Đỗ Bí định đánh chặn hậu doanh của Phương Chính, nhưng Phương Chính đã rút đi rồi. Trời tối, bèn thu quân về.[4]

Diễn biếnSửa đổi

Ngày 7 tháng Mười[22] cánh quân Lý Triện, Đỗ Bí đánh Vương Thông ở các trại ngoài Cổ Sở. Quân Minh đã phục binh sẵn, đan tre làm lá chắn, bên trong gài chông sắt, giả cách vứt lá chắn bỏ chạy. Voi của nghĩa quân giẫm lên, trúng phải chông sắt, quân ta thất lợi, phải tạm lui. Lý Triện, Đỗ Bí tự liệu không thể chặn được mới phá hủy doanh trại cũ, thu quân giữ nơi hiểm yếu, cáo cấp trước với cánh quân Đinh Lễ, Trương Chiến, Nguyễn Xí.

Cánh quân Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Trương Chiến đã bí mật mai phục tinh binh ở Thanh Đàm (nay là huyện Thanh Trì)[28] để đợi quân Minh, được tin báo của Lý Triện, bèn đang đêm đem hơn 3 nghìn quân tinh nhuệ và 2 thớt voi đến cứu, hội quân ở Cao Bộ[29], chia quân phục sẵn ở các chỗ hiểm yếu. Nhân bắt được gián điệp của quân Minh, tra hỏi biết được quân Minh định đặt súng phía sau nghĩa quân Lam Sơn.[4][30]

Sách Khâm định Việt sử thông giám chép rằng:

Bắt được gián điệp của địch, ta biết Thông đã tiến đóng ở Ninh Kiều, ngầm cho kỳ binh tiền nhanh đến phía sau quân Triện, còn chính binh của Thông sẽ vượt sông tiến lên phía trước. Chúng hẹn nhau hễ nghe tiếng súng pháo nổ, thì các mũi quân địch cùng lúc đánh khép lại.

Đinh LễLý Triện dùng luôn kế của quân Minh, hạ lệnh cho các quân nghe tiếng súng nổ vẫn nằm im không được nhúc nhích. Quân Minh cho là không có quân, đi theo đường tắt tới, nổ súng rồi đem toàn bộ quân tiến sâu vào.[31]

Đến cách sông Yên Duyệt[32] vài dặm thì phục binh nghĩa quân ba mặt đều xông lên, hăng hái đánh vào các xứ Tốt Động[33], Chúc Động[34], phá tan quân Minh, chém Thượng thư Trần Hiệp, Nội quan Lý Lượng và 5 vạn quân Minh. Quân Minh chết đuối rất nhiều, nước sông ở Ninh Kiều do vậy mà tắc nghẽn. Phương Chính theo đường bến Cổ Sở trốn về. Vương Thông, Mã Kỳ chỉ thoát được thân, chạy về thành Đông Quan.[35]

Kết quảSửa đổi

Theo các nguồn sử Việt, 5 vạn quân Minh bị tiêu diệt, 1 vạn bị bắt sống[36] (Minh sử thì cho rằng chỉ mất 2-3 vạn [37]). Quân tư, khí giới, xe cộ thu được nhiều vô kể. Các chỉ huy của quân Minh là Trần Hiệp, Lý Lượng, Lý Đằng bị giết tại trận. Ngay cả Vương Thông cũng bị thương[38]. Đinh Lễ, Đỗ Bí, Nguyễn Xí thừa thắng tiến thẳng sát thành bổ vây.[35][39][40][41]

Ý nghĩaSửa đổi

Kết cục của trận Tốt Động-Chúc Động đã làm phá sản kế hoạch phản công của Vương Thông đồng thời tạo ra lợi thế cho nghĩa quân Lam Sơn buộc quân Minh phải rút về cố thủ và chấp nhận đàm phán. Do mất rất nhiều vũ khí trong trận này, quân Minh buộc phải tìm cách chế tạo vũ khí. Vương Thông đã sai quân phá chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh để làm hỏa khí. Trong khi đó, quân Lam Sơn có thêm rất nhiều vũ khí và có thể đã tiếp thu thêm công nghệ chế tạo súng của quân Minh.[42]

Sách Đại Việt thông sử viết rằng: {{cquote| Người trong nước còn sợ oai giặc Ngô, chưa quy phục nhà vua hết thảy. Từ sau chiến thắng Tốt Động quân ta bèn vây Đông Đô. Sĩ dân ở các phủ huyện hưởng ứng rầm rộ. Những người hào kiệt trí dũng theo về như đi chợ. Thành trì giặc các nơi lần lượt bị phá hoặc xin hàng, mà 3 tướng nhà Minh phải đóng cửa thành tử thủ, thế cùng bức bách phải xin hòa. Trong khoảng một năm, cả nước được bình định. Đó đều là công của bọn các ông Lê Lễ, Lê Triện. |||Đại Việt thông sử, Đinh LễLỗi chú thích: Không có </ref> để đóng thẻ <ref>

Trong văn họcSửa đổi

Tác phẩm Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi) viết rằng:

Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm,
Tốt Động thây nằm đầy nội, để thối nghìn thu.
Lý Lượng là sâu mọt dân, ta đã đem phanh xác,
Trần Hiệp là tay chân quân giặc, cũng bị bêu đầu.
Vương Thông dẹp loạn mà nơi cháy lại cháy thêm
Mã Anh gỡ đòn mà kẻ giận càng giận dữ![43]

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ a b Geoff Wade, translator, Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource, Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore, http://www.epress.nus.edu.sg/msl/reign/xuan-de/year-1-month-3-day-13
 2. ^ Đại Việt Sử ký toàn thư》、《蓝山实录
 3. ^ 《明史·王通传》
 4. ^ a b c d e f g h Đại việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1993, bản điện tử, trang 338.
 5. ^ Đại Việt thông sử, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 1976, trang 60.
 6. ^ Tốt Động: tên Nôm gọi là làng Ré. Đây là vùng đất thấp, lầy lội. Cánh đồng Tốt Động là đồng chiêm trũng, rất lầy lội. Chú giải của sách Đại Việt sử ký toàn thư.
 7. ^ Chúc Động: cách Tốt Động 6km về phía đông bắc và ở ngay phía tây Ninh Kiều. Cả hai con đường từ Ninh Kiều đến Cao Bộ đều phải đi qua vùng Chúc Động. Chúc Động nay là Chúc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
 8. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1993, bản điện tử, trang 338.
 9. ^ Lam sơn thực lục, Nhà Xuất bản Tân Việt, 1956, cuốn 2.
 10. ^ Geoff Wade, translator, Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource, Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore, http://www.epress.nus.edu.sg/msl/reign/xuan-de/year-1-month-4-day-2-0
 11. ^ Geoff Wade, translator, Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource, Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore, http://www.epress.nus.edu.sg/msl/reign/xuan-de/year-1-month-9-day-13-0
 12. ^ Thiên Quan: vùng đất huyện Nho Quan cũ, nay thuộc huyện Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình.
 13. ^ Gia Hưng: gồm các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Phù Yên tỉnh Sơn La, các huyện Thanh Sơn, Tam Thanh tỉnh Phú Thọ và huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình ngày nay.
 14. ^ Quy Hóa: thuộc Yên Bái, Lào Cai ngày nay.
 15. ^ Tam Đới: thuộc tỉnh Vĩnh Phú ngày nay.
 16. ^ Nguyên văn là Khoái Giang, sửa lại theo Đại Việt thông sử và Cương mục.
 17. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1993, bản điện tử, trang 337.
 18. ^ Ninh Kiều: là vùng Ninh Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngày nay. Đây là một vị trí trọng yếu và hiểm trở nằm trên đường thượng đạo từ Đông Quan vào Thiên Quan và Thanh Hóa.
 19. ^ Ninh Giang: là đoạn sông Đáy chảy qua vùng Hà Tây, Nam Hà rồi theo sông Mỹ Đô chảy vào sông Hồng (đoạn Hoàng Giang).
 20. ^ Cầu Nhân Mục: tức là Cống Mọc ở xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, Hà Nội; cầu bắc qua sông Tô Lịch, trên đường từ Đông Quan đến Ninh Kiều
 21. ^ Đại Việt thông sử, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 1976, trang 205.
 22. ^ a b âm lịch.
 23. ^ Yên Sở.
 24. ^ Nay thuộc Đại Mỗ và Phú Đô xã Mễ Trì huyện Từ Liêm.
 25. ^ Nay thuộc Bình Đà xã Bình Minh huyện Thanh Oai.
 26. ^ Cổ Lãm: tức tổng Thắng Lãm, tên Nôm là Sốm, nay gồm các xã Phú Lâm, Phú Cường, Văn Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
 27. ^ Cầu Tam La: tức Ba La, còn gọi là Ba La Bông Đỏ, sát Hà Đông, trên đường đi Thanh Oai.
 28. ^ Thanh Đàm: tức là Thanh Trì, trị sở huyện này xưa ở phía đông nam Văn Điển, Hà Nội ngày nay.
 29. ^ Cao Bộ: tên Nôm là làng Bụa, thuộc xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ ngày nay.
 30. ^ Sách Lam Sơn thực lục viết là cánh quân do Lê Lễ, Lê Hối, Lê Chiếu, Lê Xí chỉ huy
 31. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, 1993, bản điện tử, trang 339.
 32. ^ Sông Yên Duyệt: ở làng Yên Duyệt, huyện Chương Mỹ ngày nay.
 33. ^ Tốt Động: tên Nôm gọi là làng Ré. Đây là vùng đất thấp, lầy lội. Cánh đồng Tốt Động là đồng chiêm trũng, rất lầy lội.
 34. ^ Chúc Động: cách Tốt Động 6km về phía đông bắc và ở ngay phía tây Ninh Kiều. Cả hai con đường từ Ninh Kiều đến Cao Bộ đều phải đi qua vùng Chúc Động. Chúc Động nay là Chúc Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ.
 35. ^ a b Đại Việt thông sử, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 1976, trang 216, số liệu 5 vạn quân bị giết, 1 vạn quân bị bắt sống.
 36. ^ Theo Lam Sơn thực lục thì quân Minh bị bắt sống hơn trăm người.
 37. ^ https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%B2/%E5%8D%B7154
 38. ^ Trương Hữu Quýnh, sách đã dẫn, tr. 301.
 39. ^ Lam Sơn thực lục, Nhà Xuất bản Tân Việt, 1956.
 40. ^ Việt sử thông giám cương mục, tập XIII.
 41. ^ Tuy nhiên, theo Sun Laichen (2003), trang 13, các sử liệu Trung Quốc chỉ thừa nhận số quân Minh hy sinh là 2-3 vạn.
 42. ^ Sun Laichen (2003), "Chinese Military Technology and Dai Viet: c.1390-1597," Asia Research Institute Working Paper Series, No.11, September Lưu trữ 2010-09-20 tại Wayback Machine.
 43. ^ Lam Sơn thực lục, Nhà Xuất bản Tân Việt, 1956, cuốn 3, dịch giả Mạc Bảo Thần.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi