Mở trình đơn chính

Các năm Canh DầnSửa đổi

Giữa năm 17002200, những năm sau đây là năm Canh Dần (lưu ý ngày được đưa ra được tính theo lịch Việt Nam, chưa được sử dụng trước năm 1967):

Sự kiện năm Canh DầnSửa đổi

1890: Năm sinh Hồ Chí Minh tức Nguyễn Sinh Cung

Tham khảoSửa đổi