Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

  • 17 tháng 4: Giám đốc Hoạch định Chính sách Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Paul Nitze đưa ra tài liệu mật NSC-68, theo đó chính sách ngăn chặn sẽ là nền tảng cho chính sách đối ngoại của Mỹ
  • 23 tháng 4: Quân giải phóng Trung Quốc giải phóng Hải Khẩu.
  • 24 tháng 4: Ngoại Ước Đán đổi tên thành Ước Đán
  • 26 tháng 4: Thành lập chính quyền tại tỉnh Tây Khang.

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

  • 14 tháng 10: Bộ đội Việt Nam đánh chiếm thị xã Hòa Bình.
  • 15 tháng 11: Liên quân LHQ đến gần sông Áp Lục. Đáp lại, Trung Quốc lại can thiệp vào Triều Tiên, lần này có nửa triệu quân, bắt buộc Liên Hiệp Quốc phải quay lại Nam Hàn.

Tháng 12Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Giải NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi