Hàn

trang định hướng Wikimedia

Hàn trong tiếng Việt có thể là:

Hàn (寒) sửa

Khoa học sửa

Quốc gia sửa

Hàn (韓) sửa

  • Hàn, một họ người tại Đông Á.

Bán đảo Triều Tiên sửa

Dân tộc hay quốc gia tại bán đảo Triều Tiên:

Trung Quốc sửa

Các chính thể cũ của Trung Quốc cổ đại:

Hàn (瀚) sửa