Hàn

trang định hướng Wikimedia

Hàn trong tiếng Việt có thể là:

Hàn (寒)Sửa đổi

Khoa họcSửa đổi

Quốc giaSửa đổi

Hàn (韓)Sửa đổi

  • Hàn, một họ người tại Đông Á.

Bán đảo Triều TiênSửa đổi

Dân tộc hay quốc gia tại bán đảo Triều Tiên:

Trung QuốcSửa đổi

Các chính thể cũ của Trung Quốc cổ đại:

Hàn (瀚)Sửa đổi