Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Thế kỷ 6Sửa đổi

  • 534 – Phiên bản thứ hai (cũng là phiên bản cuối) của Codex Justinianus (Bộ luật Justinian) được xuất bản.

Thế kỷ 14Sửa đổi

Thế kỷ 16Sửa đổi

Thế kỷ 17Sửa đổi

Thế kỷ 18Sửa đổi

Thế kỷ 19Sửa đổi

Thế kỷ 20Sửa đổi

Thế kỷ 21Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Những ngày lễSửa đổi

Tham khảoSửa đổi