Ngày 16 tháng 11 là ngày thứ 320 (321 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 45 ngày trong năm.

<< Tháng 11 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sự kiện Sửa đổi

Thế kỷ 6 Sửa đổi

  • 534 – Phiên bản thứ hai (cũng là phiên bản cuối) của Codex Justinianus (Bộ luật Justinian) được xuất bản.

Thế kỷ 14 Sửa đổi

Thế kỷ 16 Sửa đổi

Thế kỷ 17 Sửa đổi

Thế kỷ 18 Sửa đổi

Thế kỷ 19 Sửa đổi

Thế kỷ 20 Sửa đổi

Thế kỷ 21 Sửa đổi

Sinh Sửa đổi

Mất Sửa đổi

Những ngày lễ Sửa đổi


Tham khảo Sửa đổi