Ngày 16 tháng 11 là ngày thứ 320 (321 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 45 ngày trong năm.

<< Tháng 11 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sự kiện sửa

Thế kỷ 6 sửa

  • 534 – Phiên bản thứ hai (cũng là phiên bản cuối) của Codex Justinianus (Bộ luật Justinian) được xuất bản.

Thế kỷ 14 sửa

Thế kỷ 16 sửa

Thế kỷ 17 sửa

Thế kỷ 18 sửa

Thế kỷ 19 sửa

Thế kỷ 20 sửa

Thế kỷ 21 sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ sửa


Tham khảo sửa