Tháng mười hai

tháng thứ mười hai Tây lịch
(Đổi hướng từ Tháng 12)

Tháng mười hai là tháng thứ mười hai theo lịch Gregorius, có 31 ngày.

Tháng mười hai trong âm lịch còn được gọi là tháng chạp.

<< Tháng 12 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sự kiện trong tháng 12 sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa