Ngày 26 tháng 12 là ngày thứ 360 (361 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 5 ngày trong năm.

<< Tháng 12 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Ngày lễ và kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Walters, Michael (Summer 2011), “Thespis: a reply” [Thespis: phản hồi], W. S. Gilbert Society Journal (bằng tiếng Anh), 4, part 3