Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

  • 1 tháng 1: Cách mạng Cuba thắng lợi, nước cộng hòa Cuba thành lập
  • 7 tháng 1: Hoa Kỳ thừa nhận chính quyền cách mạng tại Cuba

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Giải NobelSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi