Ngày 7 tháng 1 là ngày thứ 7 trong lịch Gregory. Còn 358 ngày trong năm (359 ngày trong năm nhuận).

<< Tháng 1 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Ngày lễ và kỷ niệm sửa

  • Ngày Chiến thắng diệt chủng tại Campuchia

Tham khảo sửa