Năm 1383 là một năm trong lịch Julius.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Nguyễn Nghiêu Tư-Trạng nguyên Việt Nam (m. ?)

Mất sửa

Tham khảo sửa