Năm 1380 là một năm nhuận bắt đầu bằng ngày Chủ Nhật trong lịch Julius.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Bản mẫu:Năuejdjfjfjfjdjrhfhfhfjfm trong lịch khác

Mất sửa

Tham khảo sửa