Năm 1380 là một năm nhuận bắt đầu bằng ngày Chủ Nhật trong lịch Julius.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

Bản mẫu:Năuejdjfjfjfjdjrhfhfhfjfm trong lịch khác

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi