Ngày 16 tháng 9 là ngày thứ 259 (260 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 106 ngày trong năm.

<< Tháng 9 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Những ngày lễ và kỷ niệm sửa

  • Ngày thế giới bảo vệ tầng Ô zôn

Tham khảo sửa