Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

  • Bọn Dự Vũ xúi quân Tam Phủ truất ngôi chúa của Trịnh Cán lập Trịnh Khải lên thay tức là Đoan Nam Vương

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi