Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

SinhSửa đổi

  • Lâm Tắc Từ, tướng nhà Thanh, vị quan đã ra lệnh đốt thuốc phiện của người Anh

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi