Năm 1792 (số La Mã: MDCCXCII) là một năm nhuận bắt đầu vào Chủ Nhật trong lịch Gregory (hoặc một năm nhuận bắt đầu từ ngày thứ năm của lịch Julian chậm hơn 11 ngày).

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Xây DựngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi