Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

Louis Pasteur sinh ngày 27 tháng 12 năm 1822 (mất ngày 28 tháng 9 năm 1895)

MấtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi