Năm 1858 (MDCCCLVIII) là một năm bắt đầu từ ngày thứ sáu theo lịch lịch Gregory hoặc năm bắt đầu từ ngày thứ tư chậm 12 ngày theo lịch Julius.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi