Ngày 19 tháng 6 là ngày thứ 170 (171 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 195 ngày trong năm.

<< Tháng 6 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

2000 - Takeshita Noboru, cựu Thủ tướng Nhật Bản (s. 1924)

Ngày lễ và kĩ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Các tổ chức lưu vong, khủng bố chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam”.[liên kết hỏng]