Ngày 23 tháng 6 là ngày thứ 174 (175 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 191 ngày trong năm.

<< Tháng 6 năm 2023 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Ngày lễ và kỷ niệm sửa

  • Ngày Dịch vụ Công cộng Liên Hợp Quốc (United Nations Public Service Day)

Tham khảo sửa