Ngày 17 tháng 6 là ngày thứ 168 (169 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 197 ngày trong năm.

<< Tháng 6 năm 2024 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Ngày lễ và kỷ niệm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Arnason, Agust Thor (2006). “The European Union Seen From the Top — The View of an Inside-Outsider”. Trong Nergelius, Joakim (biên tập). Nordic and Other European Constitutional Traditions. Leiden: Martinus Nijhoff. tr. 29. ISBN 9789004151710.