Ngày 4 tháng 6 là ngày thứ 155 (156 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 210 ngày trong năm.

« Tháng 6 năm 2022 »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Ngày lễ và kỷ niệmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi